Destinacije ekskurzija


Katamaran sa jedrima Tahiti ostvaruje redovne linije po najlepšim mestima Boko-Kotorskog zaliva. Program mini-putovanja uspešno kombinuje razgledanje i doživljavanje najinteresantnijih trenutaka sa ekskurzije, romantičnog izleta pod jedrima, prijatan odmor i kupanje na mestima koji nisu pristupačni sa obale. I sve to se dešava u opuštenoj atmosferi, koju stvara posada broda.

Klijenti Party Voyage mogu da izaberu najpogodnije vreme koje im odgovara za izlet po smaragdnim vodama Crne Gore. Program predviđa jutarnje, dnevne, a takođe i večernje linije koje traju do ponoći. Otkrijte sjaj Crne Gore noću, sa mora, u osećaju apsolutnog komforta!


Plan plovidbe po Boko-Kotorskom zalivu

Partneri