Događaji na katamaranu Tahiti

Osim prodaje individualnih karata za morske izlete, mi predlažemo iznajmljivanje katamarana za organizaciju svojih događaja. Različiti načini iznajmljivanja (na 1/2 dana po planu, ceo dan, na ceo dan + noć, na poslepodne + noć) termini odgovaraju za potrebe bilo kojeg konkretnog događaja.

Naš katamaran odlično odgovara za namene ekskurzija VIP-nivoa, kao i za organizaciju svečanih događaja, svadbi, posebnih susreta i sličnih događajа.


Cena iznajmljivanja celog Tahiti


na 5 sati (maj, jun, septembar, oktobar)2600 evro
na 5 sati (jul, august)2800 evro
na 10 sati (maj, jun, septembar, oktobar)4800 evro
na 10 sati (jul, august)5200 evro

Početak i kraj zakupa na 5 sati:

 • od 09:00 do 14:00
 • od 14:30 do 19:30
 • od 20:00 do 01:00

U cenu je uključeno:

 • Iznajmljivanje katamarana (do 60 ljudi). Doplata za prekoračenje - 100 evro za svakih dodatnih 10 ljudi.
 • Posada.
 • Standardna audio oprema.
 • Predaja i vraćanje katamarana u bazu-marinu po utvrđenom planu.
 • Gorivo na 3 sata plovidbe sa motorom – za 5 sati zakupa i na 6 sati plovidbe sa motorom – za 10 sati zakupa.

U cenu ne ulazi:

 • Posao DJ-a i iznajmljivanje profesionalne audio-opreme.
 • Posao animatora i vodiča.
 • Pića i meze. Na brodu radi bar.
 • Dostava i vraćanje katamarana u marine, koje ne spadaju u baze predviđene planom.

Partneri